Co je to arboristika?

Obor arboristika (zjednodušeně péče o dřeviny rostoucí mimo les) je u nás poměrně neznámý, ale dost se rozvíjející obor. Jeho význam pro soužití lidí a stromů nabývá v dnešní době a zvlášť ve městech stále většího významu. Souhrnně lze říct, že stromy v městském či příměstském prostředí by měly z pohledu člověka plnit několik důležitých funkcí: např. hygienickou (snižování prašnosti, zlepšování mikroklimatu), estetickou či ekologickou (poskytují životní prostředí pro další organismy). Hlavním požadavkem pro stávající strom v místech s intenzivním pohybem lidí je však jeho provozní bezpečnost. Proto je ošetřování stromů nezbytnou součástí péče o zeleň a pomineme-li ostatní hlediska, jako je vzhled a nepřímé vlivy na své okolí, tvoří bezpečnostní zásahy naprostou většinu naší práce.