Ceník

Ceník postupného kácení

 

Stanovení ceny,nezávazná konzultace a posouzení zdravotního stavu stromu na místě  je zdarma i v případě, že k pokácení nedojde.

Faktory ovlivňující cenu:

Rizikové kácení patří mezi nejrizikovější práce v odvětví arboristiky a výškových prací. Je zde vysoký faktor možnosti úrazu, poškození majetku nebo smrti. Při práci je třeba používat lana, jistící a bezpečnostní prvky a zařízení s velice omezenou dobou bezpečného užití.  Dále se cena odvíjí od náročnosti a doby strávené při práci. Nemáme danou hodinovou sazbu, neboť hodina kácení na vysokém rovném smrku je rizikově méně náročná než stejný čas strávený na vyhnilém jasanu.. Především se jedná o stav stromu, rozložení koruny, spouštění částí stromu po laně, použití kladkové lanovky, nutnosti přistavení plošiny, prostoru pod stromem, druh stromu atd.

Cena u rizikového kácení stromů se dá velmi těžko určit, proto nejraději volíme variantu osobní konzultace přímo na místě konání, nebo po zaslání fotografie. V případě že se rozhodnete zaslat fografii, pokuste se vyfotit strom celý a přidat info. o obvodu kmene a přibližné výšce.